Lirik Lagu Darso – Wangsit Siliwangi

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso – Wangsit Siliwangi

Kiwari geus gumelar
Putra Pajajaran anyar
Wawangina sumebar
Sajagad raya kawentar
Ampuh simpuh tur sabar
Kasatriaan wiwitan
Nyukcruk galur cacandran
Siliwangi keur pananggeuhan

Kapahlawanan
Juru bakti perjuangan
Lambang kajayaan
Teguh kana perjuangan

Baheula kacapangan
Dina jaman Galuh Pakuan
Nu kamashur Pajajaran
Tempat payung kaadilan
Ayeuna dikondangan
Numpes nu mawa paesan
Siliwangi ginanjar
Seungit nyambuang ka mashur

Wangsit pitutur
Nepungkeun asma nu luhur
Wawanenna kaukur

Numpes ka jalan takabur