Lirik Lagu Darso – Maripi

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso – Maripi

Gunung tampa tuTugan,
Gunung Galunggung Kapung…kur
Gunung Su..medang kaTun..jah
Talaga sok gawayah, ramencik, tengah Leuweung
Lakung sungkun sumoreang ngan teu diteang
Tarima… lagawayahna ‘rah ngencik
Di te…ngah leuweung

*)Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Engklak-engklakan, Maripi lucu pisan
Barudak urang ngariung di buruan
Burudul sina ti kidul, Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Kirang rawat hore kurunyung …..*)
Berebet sina ti kaler, Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Kirang rawat hore dorengeng

Dadap canting dina Gawir ngaJa…jalar
Paantay-antay mana gening
Awi temen awi Gombong daUnna pating aRurag
KateBak ku angin Bagja  geu…eus haDe
KuLincir disada tiPeuting koreak, pating koceAk
Koreak paTing koceak……..*)

Borojol sina ti kulon, Gotongan dog-dog jaipong
Tatak kendang kulit bagong

Kirang rawat hore boronyoy….. *)