Doel Sumbang – Dijajah

F#m
can leungit rasa nyerina
          F#m
sesa dijajah baheula ku si jangkung
       D                   F#m    
si walana 3 satengah abad lilana, cenah..


F#m
tuluy katambahan perih
           F#m
dikekesek dirarajet ku
                 D
si penek nya si jepang
           F#m
3 satengah taun lilana


Bm
teu lila saprak merdeka
Bm
kanyeri kasambung deui
              G
dijajah kunu sabangsa
              F#m
puluhan taun, lilanaF#m
kakara bebas tidinya
               D
ayeuna urang sakabeh
               Bm
dijajah diri sorangan
               G
dijieun jaradi brudreg
             F#m
dijeun jadi anarkis
                         G
gampang ngambek jeung ngarusak
                   F#m
resep parasea jeung dulur
G                  
F#m
teudihandap, teu di luhur


F#m
nu maok hayam dibeleum
               F#m
nu maok motor dibeleum
                       D
tukang copet, tukang jambret
                F#m
nyawana leungit disabet

F#m
ari bangsat anu gede 
               F#m
adem ayem hare hare
                    D
wareg dahar tibra sare, 
               F#m
diarantepkeun pepede


Bm
salah embung ngaku salah
               Bm
ku hukum embung dihukum
                     G
ucing bangsa pinter nyumput
                F#m
duka nyumputna dimana

F#m
nu nyumput di belah kaler

nu neangan breng ka belah kidul
             F#m
nu nyumput lumpat ka wetan
       G               F#m
nu neangan breng ka kulon
F#m
disebut ucing-ucingan ngan
F#m
da ieumah ucing enyaan.
F#m
disebut bobodoran
     G           F#m
da henteu pikaserien


Int : Bm F#m G F#m